Blacklisted Developers in Malaysia - Please take note!


Blacklisted Developers in Malaysia - Please take note!


Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Perumahan Negara (JPN) bertanggungjawab terhadap
maklumat Senarai Hitam Pemaju Perumahan di atas beberapa kesalahan di bawah
Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

 

Senarai Hitam Pemaju Perumahan Tanpa Lesen

Senarai Hitam Pemaju Ingkar Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)

Senarai Hitam Pemaju Gagal Membayar Kompaun

Senarai Hitam Pemaju Terlibat Dengan Projek Perumahan Terbengkalai

 

 

 

Disediakan oleh:

 

Bahagian Penguatkuasaan
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 35, No.51, Persiaran Perdana Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA

No. Tel    : 603 - 8891 4356

No. Fax   : 603- 8891 4226

E-mel: enforcement@kpkt.gov.my  

Comments

There are no comments yet


Leave a Comment
 
^ Go up